Gen anpil machand yo ki ap vand Chabon Boul nan peyi a.  Pou jwenn yon depo, itilize kat la anba ou rele nimewo a.

 

gwo Depo yo

Port-au-Prince - #7, Rue Tancrete Auguste, Route de l'Aeroport

Cap-Haitien - Habitation Lazare, Quartier Morin, Route National #6

 

Nimewo telefon

+509 2260-6325

 

Kat Gwo depo yo

Jwenn kote nou gen depo yo pou vin achte Chabon Boul.  Ou ka achte pa sac ou pa mamite.

We kat la →

 

Email

info@carbon-roots.org